Catàleg I de precipitacions mensuals (1950-2009) a les Illes Balears

Precipitacions mensuals a les Illes Balears

Precipitació Balears
Precipitació Balears
Caption: Panell superior: Precipitació acumulada mensual (mm). Panell inferior: Pertorbació de la precipitació mensual expressada en percentatge respecte a l'acumulació mitjana anual 1950-2009 del mes.

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET