Catàleg de precipitacions decadals (1950-2009) a les Illes Balears

Precipitacions decadals a les Illes Balears

Precipitació Balears
Caption: Precipitació decadal (mm).

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET