Catàleg I de precipitacions diàries a les Illes Balears

Catàleg I de precipitacions diàries a les Illes Balears

Precipitació Balears
Caption: Precipitació diària (mm) registrada de 7am del dia datat fins a les 7am del dia següent (hora local).

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET